Huisreglement

ALGEMENE REGELS

 • Bij ieder saunabezoek is het verplicht om badlinnen te gebruiken. U kan deze zelf meebrengen ofwel kan u dit huren aan de receptie.
 • Alle dranken en snoepgoed worden na afloop van het saunabezoek direct afgerekend aan de receptie. Na ieder bezoek wordt de koelkast gecontroleerd. Zodra wij opmerken dat er niet eerlijk is afgerekend zijn wij genoodzaakt om jullie dit extra aan te rekenen.
 • Sporttassen of grote tassen worden niet mee in het saunacomplex genomen, deze kan u bij de receptie in bewaring geven.
 • Badjassen en handdoeken worden na afloop aan de receptie afgegeven. Zijn deze verdwenen na het saunabezoek dan worden ze aangerekend aan de klant.
 • We zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, lichamelijke of materiële letsels, verlies van goederen of foutief gebruik van het saunacomplex. Wij zullen dus nooit in gebreke kunnen worden gesteld. Purevy zal ook niet verplicht zijn om een schadevergoeding te betalen.
 • Purevy heeft het recht om mensen te weigeren om welke reden dan ook.
 • Het is verboden te roken in het volledige saunacomplex.
 • Het is niet toegestaan verzorgingsproducten, eten of drinken mee te brengen.
 • Het is evenmin toegestaan om de saunaruimte te betreden met schoenen. Slippers worden gratis ter beschikking gesteld.
 • Schade die tijdens het verblijf werd toegebracht aan de ruimte, inrichting of de toestellen zullen steeds verhaald worden op de huurder. Wanneer de ruimte gesloten moet worden om deze reden innen wij een schadevergoeding van 500,00 euro per dag.
 • Kinderen dienen steeds vergezeld te worden van een volwassene bij het gebruik van één van de faciliteiten.

RESERVERINGSREGELS

 • We vragen altijd een voorschot van 100% te betalen bij reservering. Dit kan per overschrijving of ter plaatse in het saunacomplex . De reservering wordt pas definitief aanvaard als het voorschot op onze rekening is gestort. Bij het reserveren van een last minute of een reservatie op minder dan 3 werkdagen, dient u een betalingsbewijs van het voorschot door te mailen naar evy@purevy.be. Ook bij het niet betalen van een voorschot zal bij het niet nakomen van de gemaakte reservatie en niet annuleren binnen 48u, u een schadevergoeding worden aangerekend.
 • Dit met vermelding van: RESERVERING NR.
 • Een reservatie moet minimaal 48 uur op voorhand geannuleerd worden. Zoniet beschouwen we het voorschot als annuleringskost.
 • Op het einde van de door u gehuurde periode, dient u zich naar de receptie te begeven. Bij het laattijdig verlaten van het saunacomplex, rekenen wij 20,00 euro per ingegaan kwartier aan, dat we bij de volgende klant in mindering zullen brengen.
 • Op al onze rechtsverhoudingen is het Belgisch recht van toepassing. Voor geschillen tussen Purevy en onze klanten is de rechtbank van Tongeren bevoegd, tenzij door de wet een andere rechtbank wordt toegewezen.
 • Iedereen die een reservatie maakt bij Purevy verklaart zich automatisch akkoord met onze huisregels.

Onze sauna reserveren kan vanaf nu ook online!

Reserveer nu